Natuur op het erf

Wist je dat er op ons erf veel wilde dieren voorkomen? Bijzondere vogels als bosuil, ijsvogel, ooievaar, maar ook veel mussen, spreeuwen, kauwtjes, buizerd, sperwer, boerenzwaluwen en zelfs het visdiefje nestelen of foerageren bij de manege. Ook konijnen, spitsmuisjes en egels wonen hier, net als een aantal vleermuizen, zoals de dwergvleermuis en de laatvlieger. Heel soms vindt Axel sporen van een bunzing en afgelopen winter hing er zelfs een vos rond in de polder, die af en toe ’s nachts op de manege kwam. Ook groene kikkers, kleine watersalamander, rivierkreeften en zelf de ‘veenmol’ (een sprinkhaan die onder de grond leeft) kan je hier tegenkomen. Wil je meer weten over de natuur hier en in de Middelpolder? Praat dan eens met Axel, want als echte bioloog weet hij er heel veel van!

Terug naar de Juni 2019 (Nr. 98)